Kamulaştırma Şerhi Nasıl Kaldırılır?

Kamulaştırma yapan idareler, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesi gereği kamulaştırma koridorunda veya alanında kalan taşınmazların tapu kaydına ‘Kamulaştırma Şerhi’ koyarlar. Bu şerh iş bu taşınmazın kamulaştırılacağını gösterir. Bu sayede malik veya varsa alıcı bu durumdan haberdar olur.

Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine göre konulan şerh, kamulaştırmayı yapan İdarece yine aynı Kanunun 8. veya 10. Maddesine göre kamulaştırma yapılmaması ve bunun Tapu Müdürlüğüne bildirilmemesi durumunda Tapu Müdürlüğünce resen kaldırılabilir. 
Uygulamada kamulaştırma şerhi Tapu Müdürlüğünce resen kaldırılmaz. Malikin kamulaştırma yapan İdareye başvurması ve İdarenin uygun görmesi halinde ilgili Tapu Müdürlüğüne konuyla ilgili üst yazı yazması gerekmektedir. Anlaşmazlık durumunda ilgili Tapu Müdürlüğü ve İdare hasım gösterilerek Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılabilir.

24.04.2001 tarih ve 4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu Hakkında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümleri gereğince, 24.01.2001 tarihinden sonra konulan 31/b şerhi 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 31. Maddesinin b bendini ifade eder. Buna göre:

“Mahkemece 10 uncu madde uyarınca yapılan tebligat, davet veya ilanen tebliğden sonra taşınmaz malın başkasına devir ve ferağ veya temliki yasaktır.”

Mahkeme kararı ile konulan bu şerh ancak Mahkeme kararı ile kaldırılır.

Fakat 24.01.2001 tarihinden önce konulan kamulaştırma şerhi bugünkü 7. Madde şerhi ile aynı özelliktedir ve kamulaştırma yapan İdareye başvuru yapılması ve uygun görülmesi halinde kamulaştırmayı yapan İdarenin Tapu Müdürlüğüne talimatıyla kaldırılabilir.

ettunc tarafından

Harita Mühendisi - Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir