31/b ve 7. Madde Şerhi Nedir?

24.04.2001 tarih ve 4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu Hakkında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümleri gereğince, 24.01.2001 tarihinden sonra konulan 31/b şerhi 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 31. Maddesinin b bendini ifade eder. Buna göre:

“Mahkemece 10 uncu madde uyarınca yapılan tebligat, davet veya ilanen tebliğden sonra taşınmaz malın başkasına devir ve ferağ veya temliki yasaktır.”

Mahkeme kararı ile konulan bu şerh ancak Mahkeme kararı ile kaldırılır.

Fakat 24.01.2001 tarihinden önce konulan kamulaştırma şerhi bugünkü 7. Madde şerhi ile aynı özelliktedir ve kamulaştırma yapan İdareye başvuru yapılması ve uygun görülmesi halinde İdarenin talimatıyla kaldırılabilir.

7. Madde şerhi ise kamulaştırmayı yapan İdare tarafından Tapu Müdürlüğüne söz konusu kamulaştırmayla ilgili herhangi bir başvuruda bulunulmadığı takdirde Tapu Müdürlüğü tarafından resen kaldırılabilir. Bu durum 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 7. Maddesinde:

“İdare tarafından, şerh tarihinden itibaren altı ay içinde 10 uncu maddeye göre kamulaştırma bedelinin tespitiyle idare adına tescili isteğinde bulunulduğuna dair mahkemeden alınacak belge tapu idaresine ibraz edilmediği takdirde, bu şerh tapu idaresince resen sicilden silinir.”

şeklinde ifade edilir.

ettunc tarafından

Harita Mühendisi - Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir