Kamulaştırma İşleminin Yasal Dayanağı Nedir?

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun tamamı kamulaştırmaya yasal dayanak olduğu için bu bölümde ele alınmayacaktır. Okunmadıysa, öncelikle 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu okunmalıdır. 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Anayasasının 35. Maddesi:  “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.” 46. Maddesi:  “Devlet ve kamu tüzel… Okumaya devam et Kamulaştırma İşleminin Yasal Dayanağı Nedir?